Sàbudu 13 de su mesi de Argiolas a is 6 de a merii in Domu Melis, cursu Gramsci in Cabuderra

“Po una polìtica democratìca de sa Lìngua Sarda” – Propònnida de una lei regionali noa apitzus de sa Lìngua Sarda.

Ant a chistionai: Salvatore Melis (Segretàriu Natzionali RossoMori), Eduardo Blasco Ferrer (Professori Ordinàriu de Linguistìca Sarda, Universidadi de Casteddu), Oreste Pili (Presidenti de s’Acadèmia de su Sardu Onlus), Salvatore Lai (Assessori Comunali de sa Lìngua Sarda), Fernando Pisu (Presidenti Assòtziu Parcu Culturali “Cantadoris”), Paolo Zedda (Presidenti de s’àrea temàtica Lìngua Sarda RossoMori) e is arrapresentantis de is Tzìrculus RossoMori.

Ddoi ant a essi puru: su Sìndigu de Cabuderra Francesco Melis e s’Assessori de sa Cultura Carla Melis.

LOCANDINA ATOBIU

Sàbudu 27 de su mesi de Ladàmini a is 10:00 in Sàrdara (bia Aristanis 59):

SU SARDU E IS LÌNGUAS DE MINORIA: UNA PROPOSTA PO ADERETZAI SA CARTA EUROPEA

“S’Italia dei Valori ndi boddit sa pedidura fata de is Rossomori e de sa Confederazione Sindacale Sarda po presentai in Parlamentu una proposta po aderetzai sa Carta Europea de is lìnguas regionalis o de minoria, po chi su sardu e su furlanu siant mellus apretziaus”.

Innoi eis a agatai su manifestu cun totu su programa.