In Loceri (Ollasta) duas diis po chistionai de Paleo-sardu e Paleo-bascu impari a Blasco Ferrer e Michel Morvan. Cun s’ocasioni ant a presentai s’ùrtimu lìburu de Blasco Ferrer pròpiu po su paleo-sardu e ant a fai una passillada in su sartu de sa bidda po fueddai de is topònimus de su logu.

Inghitzant sàbudu a mangianu e sighint finsas a domìnigu. Su nòmini de s’atòbiu est Gorosti e est faina de sa provìntzia de s’Ollasta paris cun s’Unioni de is Comunus de s’Ollasta etotu.

Locandina

Eduardo Blasco Ferrer, su linguista famau est bessiu cun d-unu traballu nou a ingìriu de sa chistioni de su paleo-sardu. Apustis de annus de stùdiu e de circa intra sa Spànnia e sa Sardìnnia, su professori cadalanu ndi at bogau a pillu una faina de profetu chi incìngiat unu mori nou po is stùdius de custa genia. A sa segura at a essi unu lìburu chi at a fai arrexonai meda, studiosus, linguistas e apassionaus.

Importanti meda: s’editori est tedescu e po imoi, is chi si-ddu bolint comporai ddu depint prenotai anche sa libureria ‘Cocco’ de bia Dante in Casteddu. Deghinou sa libureria etotu no ndi at a betiri àteras còpias!

In su link in bàsciu agatais sa cobertina e duus fueddus de presentada.

Paleo-sardu