December 2010


In Loceri (Ollasta) duas diis po chistionai de Paleo-sardu e Paleo-bascu impari a Blasco Ferrer e Michel Morvan. Cun s’ocasioni ant a presentai s’ùrtimu lìburu de Blasco Ferrer pròpiu po su paleo-sardu e ant a fai una passillada in su sartu de sa bidda po fueddai de is topònimus de su logu.

Inghitzant sàbudu a mangianu e sighint finsas a domìnigu. Su nòmini de s’atòbiu est Gorosti e est faina de sa provìntzia de s’Ollasta paris cun s’Unioni de is Comunus de s’Ollasta etotu.

Locandina

S’Acadèmia de su sardu onlus at a pigai parti a custu atòbiu mannu po su bilinguismu chi ant a fai sàbudu e domìnigu in Sìnnia. Ddoi at a essi Oresti Pili, su presidenti, e àterus cumponentis comenti a Amos Cardia, Pedru Perra, Ivo Murgia, Franciscu Maxia, Franca Marcialis, Pàulu Zedda e Nicolau Dessì, chi ant a presentai arrelatas de importu po su bilinguismu in Sardìnnia.

S’atòbiu ddu ant aprontau is Rossomori de Sìnnia etotu.

Programa

Locandina